Om Aperiens

Drivkraft och engagemang

Aperiens ägs och drivs av Carolina Rössner som startade verksamheten 2006. Med en bred erfarenhet inom ett flertal branscher erbjuder hon strategisk och operativ projektledning inom förändringsledning, affärsutveckling och marknadsföring. 


Carolina är fil.kand sociolog och kommunikatör. Hon har en marknadsföringsexamen med fördjupning inom varumärkesfrågor, ledarskap och corporate identity. Som diplomerad coach och cerifierad normingenjör är hon van att lyssna, ifrågasatta och bidra till att hitta nya förhållningssätt. Hon har ett stark samhällsengagemang och håller bland annat kurser i hemberedskap i Svenska Lottakårens regi. 


Runt Aperiens finns ett nätverk av specialister och experter inom en rad områden så som reklam, film, foto, grafisk design, PR, branding, jämställdhet och hållbarhetsfrågor.Struktur och kreativitet

Aperiens arbetssätt är enkelt och bygger på samverkan och delaktighet för att nå resultat. Då behövs både struktur och kreativitet, men framförallt gäller det att veta målsättning och att vara konsekvent i budskap och handling. Och att ta hand om relationerna på vägen. Att bidra till ett samhälle där vi är rädda om såväl materiella som ekonomiska och mänskliga resurser är företagets drivkraft.


Tydlighet och transparens


Ordet aperiens har sitt ursprung i latin och betyder tydlighet och transparens. För oss innebär tydlighet att bestämma sig för vad man vill uppnå och fatta beslut utifrån det. För att skapa det resultat som önskas behöver man nästan alltid involvera och motivera andra. Transparens bygger förtroende och engagemang. I det arbetet är kommunikation ett avgörande verktyg.