Erbjudande

Kommunikation och samverkan

Ett konsultföretag som bidrar till utveckling genom kommunikation

Aperiens har ett brett erbjudande, alltid med utgångspunkt från kommunikation, samspel och delaktighet. Oavsett om det handlar om att projektleda en lansering eller guida genom en organsiationsutveckling är nyckeln att bottna i gemensamma värderingar och att skapa agendor där alla strävar efter att bidra. 

Hurra!

Projektledning


Oavsett om du behöver hjälp med en marknadsföringsaktivitet, produktlansering, ett event eller en beteendeförändring bidrar Aperiens med struktur och kreativitet. Vi planerar, organiserar, styr, genomför och utvärderar. Vi tar ansvar för helhet eller delar, allt efter ditt behov och önskemål.

1+1=3

Affärsutveckling

 

Aperiens hjälper dig att ta fram en konkret affärsplan och andra styrande dokument, så som uppförandekod, kommunikationsplattform, varumärkesplattform, värdegrund eller hållbarhetsredovisning. Om du behöver stöd för att utveckla arbetssätt eller förhållningssätt hos en grupp eller en individ bidrar vi gärna. 

Aha!

Kommunikation

 

Inkluderande och tydlig kommunikation är förutsättningen för att påverka, förändra och utveckla. Aperiens hjälper till med så väl strategisk som operativa kommunikationsinsatser för att du ska nå dina mål. Vi faciliteter även möten och erbjuder föreläsningar kring kommunikation och ledarskap.

Projektledning kommunikation, RE: Liljeholmen
Projektledning kommunikation, RE: Liljeholmen
Rendering Citycon/TMRW
Projektledning, web-sändning
Projektledning, web-sändning
Utbildningsmaterial för digitala handledare
Utbildningsmaterial för digitala handledare
Marknadsföring, Tomteboda
Marknadsföring, Tomteboda
Almedalen, projektledning
Almedalen, projektledning
Projektledning contentsatsning, Gundes Nattvasa
Projektledning contentsatsning, Gundes Nattvasa
Projektledning contentsatsning, Gundes Stafettlag
Projektledning contentsatsning, Gundes Stafettlag
Affärsutveckling, miljöteknik, Ekoflow
Affärsutveckling, miljöteknik, Ekoflow
Mötesfacilitering och föreläsning
Mötesfacilitering och föreläsning
Projektledning, huvudsponsor Vasaloppet sommar och vinter
Projektledning, huvudsponsor Vasaloppet sommar och vinter
Samverkan och grupputveckling
Samverkan och grupputveckling
Affärsplanering
Affärsplanering
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbete
Projektledning, grafisk identitet och varumärkesplattform
Projektledning, grafisk identitet och varumärkesplattform
Verksamhetsutveckling och kommunikationsstöd
Verksamhetsutveckling och kommunikationsstöd
Projektledning, grafiskt identitet
Projektledning, grafiskt identitet
Förändringsledning, kommunikationsstöd
Förändringsledning, kommunikationsstöd
Förändringsledning, kommunikationsstöd
Förändringsledning, kommunikationsstöd

Bred kundbas och kompetens 

 

Aperiens kundrelationer är långa och uppdragen återkommande. I bildspelet ser du några olika exempel. Hör av dig om du vill ta del av en kundlista och referenser.